Lite om oss

Rosersbergs Maskin AB startade 2007 och hade då som namnet antyder sitt säte i Rosersberg. Nu mer har vi flyttat förrådet till Orminge i Nacka.
Vi har idag 8st anställda och ett nätverk av underentreprenörer inom allt som rör mark och byggprojekt.
Vår tanke är att den som är bäst lämpad för uppgiften skall utföra den.

Vi utför tillsammans allt från grundläggning av stora hyresfastigheter till stomresning av friggebodar.
I dag utför vi arbeten åt bland annat NCC, Ebab i Stockholm, KPA Fastigheter mm