Tjänster för mark och anläggning

Vi på Rosersbergs Maskin AB har bred erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten.

Vi utför arbeten som: 

  • Schaktning och sprängning
  • Spontning och pålning
  • Grundläggning och grundförstärkning
  • Betongarbeten
  • Dränering
  • Rörläggning och relining
  • Asfaltering och stensättning
  • Finplanering


Kontakt

Peter Larsson

+46 70-310 53 00
[email protected]