Med gedigen kunskap och erfarenhet vill vi göra våra kunder nöjda

Hållbar Omgivning Tillsammans

Rosersbergs Maskin AB är ett bygg- och markföretag med bred kompetens inom allt från grundläggning av stora fastigheter till byggnationer och har ett gediget nätverk av underentreprenörer inom rör-, betong-, mark- och andra byggnadsarbeten. Vi arbetar främst med företag men även till viss del med privatpersoner, små som stora projekt.

Företaget startades 2007 av Peter Larsson, Jan Norlin och Patrik Kimblad Svensson. Vi är idag ca 20 anställda med kontor baserat i Arlandastad.

År 2020 startades dotterbolaget RM Fasad AB av Mats Wallentinsson och Jonas Lagervall. RM Fasad erbjuder fasadtjänster och har idag fyra anställda.

Rosersbergs maskin AB:s grundtanke är att den som är bäst lämpad för uppgiften skall utföra den därav vårt breda nätverk med specialister. Det är så vi kan uppnå ett kvalitativt resultat på ett effektivt sätt.

Inom företaget har vi lång erfarenhet av utmanande arbeten. Det kan exempelvis handla om byggarbeten intill trafikerade vägar eller känslig utrustning och under pågående drift av verksamheter. Detta är arbeten som kräver mycket god planering, kommunikation och hög precision i utförandet. Ytterligare har vi även kompetens att bedriva konsultuppdrag på beställarsidan, som t.ex. produktionsledare för större mark- och grundläggningsarbeten.


Delägare_gasellgala 2019