Rosersbergs Maskin
i korthet

 • Vi har funnits sedan 2007 och har under flera år omsatt över 100 mkr.
 • Vi har under ett flertal år varit Gasellföretag, 2019-2022.
 • Vi utför och har stor kompetens av arbeten med mark/anläggning och betong.
 • Vi har en byggavdelning som utför allt inom bygg, ex kontorsanpassningar, nyproduktion samt renoveringar.
 • Vi har stor kompetens inom renovering av kulturbyggnader. 
 • From 2024 utvecklas vår elavdelning till ett dotterbolag, Elinstallera, som både arbetar separat med elprojekt men även i samarbete med våra andra projekt.
 • Vi arbetar med kunder med höga krav på säkerhet och precision. Exempel på detta är i projekt med datahallar, sjukhus, broar och skyddsrum.
 • Vi arbetar främst mot B2B.
 • Vi är över 20 anställda medarbetare.
 • Vi har ett stort nätverk av underentreprenörer som vi har samarbetat med länge.
 • Vi har vårt kontor i Arlandastad, men arbetar rikstäckande.
 • Vi är ett självständigt bolag och ingår inte i någon större koncern.


Delägare_gasellgala 2019
DI Gasell
Godkänd av Villaägarna 2023