Referensprojekt

Här är ett urval projekt som vi på
Rosersbergs Maskin AB har utfört. 

Mark och anläggning

Sjökylaanläggning, Danderyds sjukhus 2020

I det här projektet arbetade vi med spolning, bergssprängning och jordschaktning. Vi gjorde betongarbeten för en pumpstation i två våningar och relining av del av befintlig intagsdel samt byte av den. Utförde även finplanering. 

Projektvolym: 11 Mkr
Kund: Locum AB

Zinken snötingsgrop 2020

Här uppförde vi två snösmältningsgropar i betong samt  kompletterande finplanering. 

Projektvolym: 2 Mkr
Kund: Labkyl

Sigtuna stadsängar, 2019-2021

I Sigtuna stadsängar har vi gjort arbete med schaktning, sprängning och pålning för grundläggning av skolbyggnader. Grundmontage av skolbyggnad, förskola, idrottshall och paddelhall. Ytterligare utförde vi ledningsarbete i mark och finplanering. Totalarea 25 000 kvm. 

Projektvolym: 35 Mkr
Kund: Turako

Good to great tennisakademin 2019

Här schaktade och sanerade vi befintlig mark samt genomförde uppackning för padel och tennisbanor. Ytterligare gjorde vi grundläggningen för nya paddelhallen.

Projektvolym: 22 Mkr
Kund: GTG

Godsmottagning, Danderyds sjukhus 2018

Här gjorde vi ny- och ombyggnation av befintlig lastkaj. Arbetet innefattade schakt- och betongarbeten för ny lastkaj med smidestak, asfaltering och finplanering. Vi gjorde omdragning av ny väg med daglig trafik och rangering av lastbilar. Lyhördhet och förståelse för sjukhusverksamhetens art var ytterst viktig. 

Projektvolym: 7,5 Mkr
Kund: Locum