Heltäckande inom 
mark och byggtjänster

Hållbar Omgivning Tillsammans!

Rosersbergs Maskin AB är ett byggföretag med bred kompetens inom allt från grundläggning av stora fastigheter till byggnationer och har ett gediget nätverk av underentreprenörer inom rör-, betong-, mark- och andra byggnadsarbeten. Vi arbetar främst med företag men även till viss del med privatpersoner, små som stora projekt.

Inom företaget har vi lång erfarenhet av utmanande arbeten. Det kan exempelvis handla om byggarbeten intill trafikerade vägar eller känslig utrustning och under pågående drift av verksamheter. Detta är arbeten som kräver mycket god planering, kommunikation och hög precision i utförandet. Ytterligare har vi även kompetens att bedriva konsultuppdrag på beställarsidan, som t.ex. produktionsledare för större mark- och grundläggningsarbeten.