Så här möter vi dina behov!

  • One point of enty – vi tar hand om alla frågor kopplade till projektet. Du har en kontaktperson under upphandlingsfasen och sen en projektledare under genomförandefasen
  • Vi levererar fram till driftklara anläggningar
  • Vi har intern och extern kompetens för att hantera hela projekteringsuppdrag
  • Vi arbetar bara med materialleverantörer och underentreprenörer som möter höga krav på kvalité och miljö för att säkerställa problemfri drift


Produktion

Vi arbetar med professionella beställare

Vi driver ofta totalentreprenader på både mark- och byggarbeten 

Vi har en tydlig produktionsprocess som följer ”best practice”

Kvalitet på vårt arbete är viktigt, vilket vi skapar genom: 

.1

Utbildade medarbetare och rätt utrustning

.2

Genomarbetade processer för att kvalitetssäkra arbetet

.3

Gott samarbete med externa konsulter för konstruktions-ritningar

.4

Brett nätverk av UE och leverenatörer, vilket gör att vi kan anpassa oss efter behov

.5

Har flera grenar inhouse, såsom mark, bygg och el, vilket gör att vi kan styra och kvalitetssäkra 

.6

Väl utvecklat system för våra egenkontroller