Lediga tjänster

Projektledare – Mark och anläggning

Vi söker Projektledare (platschef) som kan ansvara och har kompetens att planera och leda större mark- och anläggningsentreprenader.

Vi är i expansiv fas med stora projekt igång. Detta innebär att vi behöver utöka vår personalstyrka med fler kompetenta medarbetare.

Rosersbergs Maskin AB är ett familjärt företag med tjänster inom mark- och anläggning, bygg och el, där vi alla vill göra vårt bästa för att leverera ett bra resultat. Med ett driv framåt arbetar vi tillsammans för att utföra arbete med hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Vårt synsätt är att vi ser värdet hos varandra och med en positiv attityd hjälps vi åt och strävar vi efter att hitta lösningar på uppkomna eller framtida problem och att ständigt utvecklas till det bättre.

Här är några av de arbetsuppgifter och kvalifikationer som ingår i tjänsten:

Projektledare – Mark- och anläggningsentreprenader

Planera och leda projektet.

Upprätta samt stämma av produktionstidplaner med hjälp av Arbetsledare.

Leda Arbetsledare, Lagbas.

Ansvara för att identifiera samt upprätta ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) med hjälp av Arbetsledare/Lagbas.

Ekonomiskt ansvarig för projektet.

Upprätta, projektanpassa samt tillse att KMA efterlevs i projektet.

Erfarenhet och kvalifikationer:

Minst 2 års erfarenhet av projektledning för större mark- och anläggningsprojekt.

Vi ser gärna att du har en Projektledarutbildning och andra branchrelaterade utbildningar så som ex Entreprenadjuridik, BAS-U

Svenska och engelska: Goda förmågor i tal och skrift

Körkort B

Heltid

Läs mer och ansök här: 

https://www.linkedin.com/hiring/jobs/3906484252/detail/ 

eller skicka din ansökan till 

[email protected] 


Arbetsledare – Mark och anläggning

Vi söker även Arbetsledare som med sin kompetens om mark är i sitt esse ute på arbetsplatsen på mark- och anläggningsprojekten med att leda och driva yrkesarbetare.

Vi är i expansiv fas med stora projekt igång. Detta innebär att vi behöver utöka vår personalstyrka med fler kompetenta medarbetare.

Rosersbergs Maskin AB är ett familjärt företag med tjänster inom mark- och anläggning, bygg och el, där vi alla vill göra vårt bästa för att leverera ett bra resultat. Med ett driv framåt arbetar vi tillsammans för att utföra arbete med hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Vårt synsätt är att vi ser värdet hos varandra och med en positiv attityd hjälps vi åt och strävar vi efter att hitta lösningar på uppkomna eller framtida problem och att ständigt utvecklas till det bättre.

Här är några av de arbetsuppgifter och kvalifikationer som ingår i tjänsten:

Arbetsledare – Mark- och anläggningsentreprenader

Leda yrkesarbetare på arbetsplatsen

Upprätta och ansvara för att 2-veckorstidplan följs.

Fylla i dagbok dagligen.

Identifiera samt upprätta ändring- och tilläggsarbeten (ÄTA).

Skapa och ansvara för att egenkontroller görs dagligen.

Avstämning och planering med UE/SE.

Tillse att arbetsmiljöplan efterlevs.

Erfarenhet och kvalifikationer:

Minst 2 års erfarenhet av arbetsledning för liknande mark- och anläggningsprojekt.

Vi ser gärna att du har branchrelaterade utbildningar så som entreprenadjuridik, BAS-U, heta arbeten, säkra lyft etc

Svenska och engelska: Goda förmågor i tal och skrift.

Körkort B

Heltid

Skicka din ansökan till 

[email protected] 


Vill du arbeta hos oss?

Skicka in en spontanansökan till oss på [email protected]