Mark och Betong

Jan Norlin
073-593 66 86
janne@rosersbergsmaskin.se

bygg

Patrik Kimblad Svensson
070-630 02 93
patrik@rosersbergsmaskin.se

Kalkyl

Peter Larsson
070-310 53 00
peter@rosersbergsmaskin.se

Kontor/administration

Maria Lundqvist
070-722 00 55
maria@rosersbergsmaskin.se

Ekonomi

Bernt Kristensson
070-728 50 42
bernt@ekonomicheferna.se

BEsöksadress

Rosersbergs Maskin AB
Turbingatan 1
195 60 Arlandastad

Postadress

Rosersbergs Maskin AB
co/ Ekonomicheferna AB
Västmannagatan 66
113 25 Stockholm

Faktureringsadress

ekonomi@rosersbergsmaskin.se

Märk fakturan med projektnummer och namn.