Kontakta oss

Intäkter och försäljning

Peter Larsson

070-310 53 00
peter@rosersbergsmaskin.se

Produktion 
Mark och anläggning

Jan Norlin

073-593 66 86
janne@rosersbergsmaskin.se

Produktion 
Bygg och el

Patrik Kimblad Svensson

070-630 02 93
patrik@rosersbergsmaskin.se

Etablering

Maria Lundqvist

070-722 00 55
maria@rosersbergsmaskin.se

Ekonomi

Bernt Kristensson

070-728 50 42
bernt@ekonomicheferna.se

BEsöksadress

Rosersbergs Maskin AB
Turbingatan 1
195 60 Arlandastad

Postadress

Rosersbergs Maskin AB
Turbingatan 1

195 60 Arlandastad

Faktureringsadress

faktura@rosersbergsmaskin.se

Märk fakturan med projektnummer och namn.